>

Järjestöt kotoutumista edistämässä

26,75 € (Sis. toimituskulut ja käsittely)

Ominaisuudet ja tekniset tiedot

Käsissäsi on Kotouttamisrahaston rahoittaman JYVÄ-hankkeen loppujulkaisu. JYVÄn tavoitteena oli järjestöjen tekemän maahanmuuttajien kotoutumista edistävän työn ja sen vaikuttavuuden edistäminen. Hankkeessa on kiinnitetty erityistä huomiota monikulttuurisessa ja moniuskontoisessa ympäristössä toimimisen edellytysten parantamiseen painopisteenä naisten, nuorten ja vammaisten henkilöiden osallisuuden vahvistaminen. Tästä julkaisusta löydät kuvauksen siitä, miten JYVÄstä on kasvatettu uutta versoa. Hankkeessa tuotettiin järjestöjen käyttöön tarkoitettu kulttuuri- ja uskontosensitiivisyyden huomioiva malli, johon pohjautuvasta JYVÄ-APURIsta on jalostettavissa järjestöjen oman työn arviointia ja kehittämistä sekä työn vaikuttavuuden esille tuomista tukeva työväline. JYVÄ-hanketta on ollut tekemässä monipuolinen ja -taitoinen tiimi. Hanketta hallinnoineen Diakonia-ammattikorkeakoulun työntekijöiden lisäksi mukana oli neljä yhteistyökumppanijärjestöä: DaisyLadies ry, Martinus-säätiö, Moniheli ry sekä Vammaisfoorumi ry/Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma. JYVÄssä hyödynnettiin myös kansainvälistä osaamista: hanketiimissä oli mukana asiantuntija Lontoon yliopiston Goldsmithsista ja JYVÄläiset tutustuivat laajemminkin brittiläisten järjestöjen toimintaan sekä Britanniassa kehitettyihin arviointi- ja kehittämismalleihin. JYVÄ-hankkeen tekemä työ jatkaa osaltaan tärkeää osallisuuden ja yhdenvertaisuuden vahvistamiseksi käytävää vuoropuhelua suomalaisessa yhteiskunnassa. JYVÄssä kehitetty kulttuuri- ja uskontolukutaitoa vahvistava malli välineineen antaa yhden uuden mahdollisuuden oppia lisää itsestämme ja ymmärtää yhä paremmin toinen toisiamme. Järjestöjen yhteiskunnallisen toiminnan vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen JYVÄ 1.1.2014 30.6.2015
1 / 1 tulos 1 kauppiaalta
Järjestä : Kokonaishinta, kallein ensin

Järjestöt kotoutumista edistämässä

26,75 €
= 21,80 € + 4,95 €
Tarjous päivitetty : 29.6.2022
Hostname: dc1-fe-kelkoo-01 Version: 2.2.39